Internet gezgininiz JavaScript gibi kullanici tabanli scriptleri desteklemiyor ve/veya bu özelligi devredisi birakilmis. Sitemizi kullanabilmek için ayarlarinizi kontrol ediniz. Internet gezgininizi sitemizle uyumlu hale getirmek için Google Yardim sitesini kullanabilirsiniz.
 
KULLANICI GIRISI
E-posta:
Sifre:
 
 
Haber (21.03.2010)
Oyun iin yeni sistemin entegrasyonu ba?lam??t?r.
Güncellestirme (19.04.2009)
Oyunun 2. srm tamamlanana kadar ERA kay?tlar? durdurulmu?tur.
Haber (26.03.2009)
Oyunun 2. srmn denemek zere kullan?c?lar seilecektir ba?vurular?n?z? ltfen forumdan "Genel Konular" kategorisi alt?ndaki "V2 Denemeleri" adl? ba?l??a yap?n?z.
Haber (13.03.2009)
Uzun zamand?r geli?tirme yokmu? gibi grnmesinin sebebi oyunun 2. srm iin al??malara yo?unla?mam?zd?r, ilerleyen gnlerde bu konuda ayr?nt?l? bilgi sizlere iletilecektir.
Güncellestirme (25.08.2008)
Ordu yaratma ve haritada ordu kontrol k?s?mlar? oyuncular?m?z?n kullan?m?na a?lm??t?r.
Güncellestirme (12.06.2008)
K??la blm, asker yaratma ve retimi tm oyuncular?m?z?n kullan?m?na a?lm??t?r.
Güncellestirme (06.05.2008)
Arkhinien, Alcair Claros, Ichth Claros, Shoni Claros, Henod Claros, Lorga Claros, Grunsa binalar? yap?ma a?lm??t?r. ?ehir haritas?ndaki bina resimleri ve bina yap?m sayfas? de?i?tirilmi?tir.
Güncellestirme (05.05.2008)
Genel market blm a?lm??t?r.
Güncellestirme (28.04.2008)
Tm limitlerde de?i?iklikler yap?lm??t?r, ayr?nt?lara forumlardan ula?abilirsiniz.
Güncellestirme (06.04.2008)
Oyundaki tm ?rklar?n ekstra zellikleri aktif hale getirilmi?tir.
 
 
Tüm haklari © Son Kehanet ekibine aittir.